Doelen

SoastudentArts.nl :
  • Is een website van en door Huisartsen en voor Studenten
  • Is gemaakt om laagdrempelig risocogroepen te bereiken
  • Zet zich in om complicaties van SOA’s op de lange termijn te voorkomen
  • Probeert via 1 of 2 simpele testen een zo groot mogelijke trefkans te bereiken
  • Is vele malen goedkoper dan anderen