Klachtenprocedure

We doen ons best om je zo goed en adequaat mogelijk te helpen, maar het kan natuurlijk voorkomen dat je ontevreden bent over hoe iets is verlopen. Je mag ons dan altijd mailen of bellen om het daarover te hebben en op die manier samen te kijken naar een oplossing. Het is echter ook mogelijk om een klacht in te dienen.

Indien je een klacht over ons of onze dienstverlening wilt indienen, is het nodig om een e-mail te sturen naar info@soastudentarts.nl. Gelieve dan een volledige en duidelijke omschrijving te geven van je klacht, waarbij je ook de gewenste oplossing toelicht. Je klacht wordt dan binnen een termijn van 14 dagen (gerekend vanaf de datum van ontvangst) beantwoord middels een reactie op je e-mail.

Ben je ontevreden met de afhandeling van je klacht? Dan kun je deze voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).